Author: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Genre:
Rating

โมลคืออะไร ?  ทำไมต้องเปลี่ยนนิยาม ?
เลขอโวกาโดร คืออะไร ?
การหาค่าเลขอโวกาโดรจากทรงกลมซิลิกอน (Silicon sphere หรือ Si sphere) ทำได้อย่างไร ?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
การเปลี่ยนนิยามใหม่ของหน่วยวัดโมล ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในศตวรรษเลยก็ว่าได้  เพราะนับจากวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จะไม่มีการอ้างอิงโมลไปยังคาร์บอน 12 อีกต่อไป และถูกแทนที่ด้วยเลขอาโวกาโดรโดยตรง

Download บทความ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาบทความ โดย ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

Attachments